A Csókakői Általános Iskola története

1783-ban már működött a katolikus egyházi iskola. Rektora Kiss István, akinek 6 fiú és 5 lány tanítványa volt. Az oktatott tantárgyak közé tartozott a magyar nyelv, írás, olvasás, számvetés és vallástudomány.
Az első Világháború alatt az iskola dokumentumai megsemmisültek. Feljegyzések és iratok 1943-tól vannak ismét, amikor állami fenntartás alá került az iskola. Az iskola épületéhez tartozott pedagóguslakás és kert is.

1943-44- ig a létszám 165 fő, igazgató Horváth József. Oktatott tantárgyak: hit és erkölcstan, beszéd és értés, olvasás, írás, fogalmazás, nyelvi ismeretek, állampolgári jogok, földrajz, honvédelmi ismeretek, számolás, természeti, gazdasági és egészségi ismeretek, rajz és kézimunka, ének, testnevelés. A világháború után a létszám nagyon megfogyatkozott összesen 55 fő tanult, majd folyamatosan emelkedett a tanulók száma.

1950- ben igazgató váltás történt, ekkor az igazgató Kiss Ottó lett, ettől kezdve kötelezővé vált az orosz nyelv oktatása, a hit és erkölcstanoktatást eltörölték. Az iskola ekkor kettő tanteremmel rendelkezett, összes taneszköz egy rádió volt. A könyvtár pedig 108 db könyvvel rendelkezett.

1962- ben igazgató választás volt, Borbély Józsefné vezette tovább az intézményt. 1965- 1976-ig Borbély József igazgatatta az iskolát. 1976-ban felnőtt oktatás is folyt az iskolában, azok részére akik a háború vagy egyéb okok miatt nem tudták befejezni a 8 osztályt. 1976- 2003- ig Sörédi Pál, majd Ábele Mártonné 2003- 2011- ig volt igazgató. 2012. januártól az intézmény élén megbízott igazgatóként Steiner Lajosné tevékenykedett. 2012. augusztustól Bócz Évát neveztek ki az intézmény vezetőjévé. Alacsony osztálylétszámok miatt részben osztott kis létszámú tanulócsoportos oktatás folyt különböző időkben pl : 1978- ban.

A két tantermes iskola 8 osztályos iskolává fejlődött az évek folyamán, jelentős átalakulás 1976- ban volt. A pedagóguslakásból osztályterem lett és egy új épülettel is bővül. A szemléltető eszközök folyamatosan bővültek ma már interaktív táblák és nyelvi labor is segíti az oktatást. Az évek folyamán az iskola létszáma folyamatosan csökkent, de a helyi vezetés nem engedte, hogy bezárja kapuit. Szerencsére néhány éve a tanulólétszám növekedő tendenciát mutat. Mindezek bizonyítják, hogy a kisiskoláknak fontos szerepe van a falu életében, megtartó erejében.

© 2024 Csókakői Általános Iskola hivatalos weboldala. Minden jog fenntartva!